• HORARI
 • Dilluns a Divendres
  9:00 a 13:00
  15:00 a 19:00

 • Carretera Capellades a Martorell, km 10,6, 08784 Piera (Barcelona)
  T: 93 778 83 59

 • HORARI
 • Dilluns a Divendres
  9:00 a 13:00
  15:00 a 19:00

 • Carretera Capellades a Martorell, km 10,6, 08784 Piera (Barcelona, Espanya)
  T: 93 778 83 59

CONDICIONS D'ÚS

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI-CE), Garaje Bosch, S.L.informa que és titular del lloc webhttp://garajebosch.com. D'acord amb l'exigència de l'article 10 de l'esmentada Llei, Garaje Bosch, S.L. informa de les dades següents:

El titular d'aquest lloc web és Garaje Bosch, S.L., amb CIF B58056870 i domicili social a Carretera Capellades a Martorell, km 10,6, Piera 08784, Barcelona (Espanya). Per posar-vos en contacte per correu electrònic, feu-ho a través del formulari de contacte següent.

Usuari i règim de responsabilitats

La navegació, accés i ús en el lloc web de Garaje Bosch, S.L. confereix la condició d'usuari, per la que s'accepten, des de la navegació pel lloc web de Garaje Bosch, S.L., totes les condicions d'ús aquí establertes, sense perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa d'obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web de Garaje Bosch, S.L. proporciona gran diversitat d'informació, serveis i dades. L'usuari assumeix la responsabilitat en l'ús correcte del lloc web. La responsabilitat s'estendrà a:

- La veracitat i licitud de les informacions aportades per l'usuari en els formularis facilitats per Garaje Bosch, S.L. per a l'accés a determinats continguts o serveis oferts pel lloc web.
- L'ús de la informació, serveis i dades ofertes per Garaje Bosch, S.L. contràriament al que disposen les presents condicions, la llei, la moral, els bons costums o l'ordre públic, o que de qualsevol altra forma pugui suposar la lesió dels drets de tercers o del funcionament del lloc web mateix.

Política d'enllaços i exempcions de responsabilitat

Garaje Bosch, S.L. no es fa responsable del contingut dels llocs web a què l'usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el lloc web; i declara que en cap cas examinarà o exercitarà cap tipus de control sobre el contingut d'altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs de propietat aliena a què es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

Garaje Bosch, S.L. declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del lloc web, que es poguessin derivar de la navegació pel lloc web mateix. En conseqüència, Garaje Bosch, S.L. no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que, degut a la navegació per Internet, pogués patir l'usuari.

Modificacions

Garaje Bosch, S.L. es reserva el dret a fer les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del lloc web. Tant pel que fa als continguts del lloc web, com en les condicions d'ús del lloc mateix. Aquestes modificacions podran fer-se a través del lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en què estiguin publicades en el lloc web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres de posteriors.

Protecció de dades

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les vostres dades seran incorporades al sistema de tractament sota la titularitat de Garaje Bosch, S.L. amb CIF B58056870 i domicili social situat a Carretera Capellades a Martorell, km 10,6, Piera 08784, Barcelona (Espanya), amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. En compliment de la normativa vigent, Garaje Bosch, S.L. informa que les dades es conservaran durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats anteriorment. Així mateix, us informem que el tractament de les vostres dades està legitimat pel vostre consentiment i/o la relació contractual mútua que mantenim.

Garaje Bosch, S.L. informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que Garaje Bosch, S.L. es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè les dades se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D'acord amb els drets que us confereix la normativa vigent en matèria de protecció de dades, podeu exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les vostres dades de caràcter personal, i també del consentiment prestat per al tractament de les dades mateixes, si dirigiu la vostra petició a l'adreça postal indicada més amunt o per correu electrònic a través del formulari de contacte.

Us podeu dirigir a l'Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que considereu oportuna.

Propietat intel·lectual i industrial

Grup Eina Digital S.L. per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del lloc web, i també dels elements continguts en el lloc mateix (a títol enunciatiu: imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de Grup Eina Digital S.L.. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, i els serà d'aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquest lloc web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de Grup Eina Digital S.L..

L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Grup Eina Digital S.L.. Podeu visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del vostre ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, únicament i exclusivament, per al vostre ús personal i privat. L'usuari s'ha d'abstenir de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat instal·lat a les pàgines de Grup Eina Digital S.L..

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció

Grup Eina Digital S.L. es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del lloc web i continguts, o per l'incompliment de les presents condicions.

La relació entre l'usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d'aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia, les parts podran sotmetre els conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària, amb compliment de les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. Grup Eina Digital S.L. té la raó social a Figueres, Espanya.